Hoe lees ik gegevens binnen data rapportage?

Gewijzigd op Wed, 30 Nov 2022 om 09:27 AM

Hier volgt een uitleg hoe de gegevens binnen data rapportage geïnterpreteerd moeten worden. Data rapportage is alleen beschikbaar voor gebruikers, indien het account 'rapportage-rechten' heeft.


  1. 1. Aantal geregistreerde gebruikers: 

Deze sectie geeft inzage in het aantal geregistreerde gebruikers op het Mirro-platform (per dag en per maand vanaf de ingangsdatum van het contract). Deze gebruikers hebben de registratie van hun account afgerond (door een wachtwoord aan te maken) of hebben ingelogd via een Single Sign On vanaf het intranet van hun onderwijsinstelling resp. werkgever. 


Binnen data rapportage is dit het enige aantal gebruikers dat verzameld wordt over meerdere kalenderjaren (indien het contract in een vorig jaar is afgesloten). 


Klik je op de oranje knop 'Alles' in het dasboard dan zie je meer informatie over het aantal geregistreerde gebruikers (per dag en per maand) in het lopende kalenderjaar, gemeten over de gehele organisatie (dus over alle onderliggende afdelingen). Hier kun je ook kiezen om de cijfers terug te zien van het vorige kalenderjaar.  


Totaal van het lopende kalenderjaar:


Per kalenderjaar bekijken:


 Per afdeling bekijken:


Het onderstaande figuur geeft inzage in het aantal gebruikers dat inlogt per dag. 

  

 


Het onderstaande figuur geeft inzage in het aantal nieuw geregistreerde gebruikers per kalendermaand.  

Het totaal van de maanden bij elkaar opgeteld kan lager uitvallen dan het totaal aantal geregistreerde gebruikers, omdat het totaal aantal geregistreerde gebruikers mogelijk ook gebruikers telt die zich in het vorige jaar hebben geregistreerd en in het nieuwe jaar opnieuw inloggen. Deze worden niet gerapporteerd bij de aantallen geregistreerde gebruikers per maand. 

   1. 2. Gebruikers en sessie: 

 

Deze sectie geeft inzage in het aantal sessies van de gebruikers (d.w.z. gebruikers van de totale organisatie). Een sessie start op het moment dat iemand inlogt op het Mirro-platform en eindigt op het moment dat iemand actief uitlogt of na 120 minuten inactiviteit wordt uitgelogd. Hier worden ook gebruikers geteld die zich in een voorgaand jaar hebben geregistreerd en in dit jaar opnieuw inloggen. 


In onderstaand voorbeeld hebben 587 gebruikers in totaal 1191x ingelogd, gemiddeld 2x per gebruiker.

In bovenstaande tabel wordt de verdeling van aantal gebruikers per aantal sessies weergegeven. De meerderheid van de gebruikers volgt de module in 1x helemaal (ruim 68%). 22,5% van de gebruikers komt op een later tijdstip nog 1 of 2 keer terug om opnieuw onderdelen van de module te volgen. 


 

  1. 3. Modules: 


Deze sectie geeft inzage in het aantal geraadpleegde modules. 

 

Let op! Indien een gebruiker meerdere keren terugkomt in dezelfde module, wordt dit geteld als één module. 

Voorbeeld: een gebruiker die de module Werkstress én de module Relatieproblemen raadpleegt, telt twee keer mee in de module-aantallen; een gebruiker die twee keer inlogt op de module Werkstress telt één keer mee in de module-aantallen. 


Ook hier geldt: het betreft het aantal geraadpleegde modules in het gekozen kalenderjaar. 


Voorbeeld gebruik modules 


In onderstaand voorbeeld hebben 587 gebruikers in het lopende kalenderjaar gemiddeld 722 modules geraadpleegd, gemiddeld 1,2 per gebruiker. Van de 587 gebruikers hebben 124 geen enkele module bezocht (mogelijk alleen geregistreerd en niet ingelogd, of mogelijke geregistreerd en wel ingelogd maar alleen de instaptest gedaan, 21,1%), 336 gebruikers (ruim 57%) hebben 1 module bezocht, etc. 
Scrol je binnen dit segment van datarapportage naar beneden dan zie je de verdeling van de gebruikers over de verschillende ingezette modules. Dit wordt weergegeven in een tabel.

 


In dit voorbeeld hebben 111 (van de eerder genoemde 587) gebruikers in het afgelopen kalenderjaar één of meerdere keren de module Angst en Paniek bezocht. Het betreft hierbij ruim 15% van alle gebruikers dit kalenderjaar. 


Let op! Deze informatie is niet altijd zichtbaar. Deze informatie wordt pas zichtbaar indien de data gebaseerd zijn op minimaal 50 gebruikers, zodat het niet mogelijk is om deze informatie te herleiden tot individuele gebruikers.    1. 4. Modules en onderdelen: 


Deze sectie geeft inzage in het aantal module-onderdelen dat geraadpleegd is. Een module bestaat gemiddeld uit 8 hoofdonderdelen. 

 

Opbouw van een module 


Een hoofdonderdeel bestaat weer uit 4 subonderdelen. In totaal bestaat een module daarmee gemiddeld uit 8 x 4 = 32 onderdelen. Een gebruiker bepaalt zelf welke onderdelen voor hem/haar relevant zijn, er zijn geen verplichte onderdelen. 


Ook hier geldt: het betreft het aantal geraadpleegde module-onderdelen in het lopende kalenderjaar. 


Voorbeeld gebruik module onderdelen


In onderstaand voorbeeld hebben 462 gebruikers in het lopende kalenderjaar gemiddeld 4603 module-onderdelen geraadpleegd, gemiddeld 10 per gebruiker. Van de 462 gebruikers hebben 245 ten hoogste 4 module-onderdelen bezocht (53% van de gebruikers), hebben 82 (bijna 18%) van de gebruikers 5 t/m 8 module-onderdelen bezocht, etc.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren